Menu

+ 48 71 307 30 30

ID EPU 2392

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Beata Ptak
Kancelaria Komornicza we Wrocławiu

ul. Grabiszyńska 163 pok. 121
tel. 71 307 30 30
e-mail: wroclaw.ptak@komornik.pl
ID EPU 2392

Godziny pracy:
poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek 8.00-17.00
środa 8.00-16.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-15.00
Komornik przyjmuje strony osobiście we wtorki w godzinach 10-17

nr konta bankowego:
ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 33 1050 1575 1000 0090 3107 6772
W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, numer sprawy, tytuł płatności (spłata zadłużenia, zaliczka, opłata stała, itp.).
Wpłat można także dokonywać bezpośrednio w kasie Kancelarii Komorniczej w godzinach pracy kancelarii.